Ukazujem 15 výsledky

Kompostovanie v byte

Separovanie odpadu je samozrejmosťou, ale v koši je stále príliš plno? Pri pohľade do koša zistíme, že veľkú časť jeho obsahu tvorí odpad z kuchyne. Je na čase začať kompostovať, a to aj bez vlastníctva záhrady.

Udržanie všetkého života na Zemi

3. marec 2020: World Wildlife Day, oslavuje a upozorňuje na dôležité postavenie divokej prírody v jej rozmanitých a krásnych formách, ako podstatnú súčasť svetovej existencie, zabezpečenie dlhodobého prežitia a posun smerom k udržateľnejšiemu vzťahu s ňou.

Plytvanie potravinami

Väčšina ľudí si neuvedomuje, aké množstvo jedla denne vyhodí – od zvyškov z prípravy jedla až po samotné jedlo. Tento odpad sa označuje ako biologicky rozložiteľný, a tvorí najväčšiu zložku komunálneho odpadu. Plytvanie potravinami nie je len hospodárskym a etickým problémom, ale predstavuje aj vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Environmentálne tipy

Spôsob, akým žijeme a budeme žiť sa odráža na stave životného prostredia. Preto je dôležité, aby sme svoje správanie zmenili na zodpovedné a udžateľné voči prírode.

Svetový deň mokradí

Každý rok sa 2. februára koná Svetový deň mokradí s cieľom zvýšiť globálne povedomie o životne dôležitej úlohe mokradí pre ľudí a Planétu. V tento deň sa tiež prijal Ramsarský dohovor o mokradiach (2. februára 1971), ktorý sa podpísal v iránskom meste Ramsar na pobreží Kaspického mora.