Ukazujem 16 výsledky

Svetový deň mokradí

Každý rok sa 2. februára koná Svetový deň mokradí s cieľom zvýšiť globálne povedomie o životne dôležitej úlohe mokradí pre ľudí a Planétu. V tento deň sa tiež prijal Ramsarský dohovor o mokradiach (2. februára 1971), ktorý sa podpísal v iránskom meste Ramsar na pobreží Kaspického mora.