E-BOOK Poznaj prírodu na školskom dvore

Vzťah k prírode nie je závislý na našich znalostiach o prírode, ale na tom, ako dokážeme prírodu prežívať, či do nej radi chodíme a ako ju vnímame. Táto publikácia je venovaná hmyzu a vtáctvu, s ktorým sa môžeme stretnúť na školskom dvore v  oblasti Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina.

E-BOOK je určený najmä pre pedagógov a vychovávateľov, ktorým poslúži ako pomôcka pri realizovaní prierezových tém environmentálna výchova a regionálna výchova. Každá téma obsahuje teoretickú časť, ktorej cieľom je čitateľovi sprostredkovať informácie k danej téme, ktorú sprevádza tip na aktivitu alebo pracovný list pre žiakov. Každá aktivita je označená ikonou, ktorá znázorňuje o aký typ aktivity ide, napr. hra, terénna aktivita a podobne.

Veríme, že Vám táto publikácia priblíži svet hmyzu a vtáctva a stane sa pre Vás zdrojom inšpirácie a motivácie učiť sa s deťmi vonku na školskom dvore. Môžete si ju stiahnuť vo formáte pdf. do svojho zariadenia (PC, mobil, tablet) a tak tlačiť pracovné listy pre svojich žiakov.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Tím občianskeho združenia natuCREA

CHCEM SI STIAHNUŤ E-BOOK

Financované Environmentálnym fondom v rámci POP 2021, Projekt: Poznaj prírodu na školskom dvore. ŠOP SR nezodpovedá za obsah predmetu publicity a nemusí vyjadrovať jej názor.