Hľadáte spôsob ako zakomponovať environmentálnu výchovu do vyučovacieho procesu?

Chcete, aby sa žiaci zlepšovali nielen v slovenčine, či matematike, ale aby počas vyučovania poznali svoje okolie v praxi, pochopili vzťahy medzi človekom a životným prostredím a rozvíjali vzťah k miestu, kde žijú?

Environmentálna výchova, ako prierezová téma, je  dôležitým  prvkom  vo  vzdelávaní  a podieľa  sa  na  utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Máme pre žiakov pripravené environmentálne programy, z ktorých si žiaci odnesú povedomie o svojom okolí alebo budú skúšať bezprostredné spojenie s prírodou zážitkovou formou alebo hrou, ktoré prehĺbia ich vzťah k ochrane životného prostredia.

ENVIRONMENTÁLNE VÝUČBOVÉ PROGRAMY PRE ŠKOLY

Ponúkame Vám environmentálnu výchovu priamo vo Vašej škole či škôlke, formou environmentálnych výučbových programov. Ponuku každý školský rok aktualizujeme.

Všeobecne platí:

• pre bližšie informácie o výučbovom programe a rezervácie termínu nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu silvia@natucrea.sk,

• všetky programy prebiehajú interaktívne, žiakom preto odporúčame aby prišli v odeve, ktorý im umožňuje voľný pohyb, či sedenie na zemi (napr. športové oblečenie, tepláky a pod.),

• vo väčšine aktivity trvajú 1, 5 hodiny, v jeden deň je možné zrealizovať/prestriedať maximálne 3 aktivity/skupiny na jedného lektora,

• programy pre materské školy sú vhodné pre deti od 5 rokov, ak máte záujem o program pre mladších žiakov, upozornite nás na to, aby sme vedeli prispôsobiť program,

• pre interaktívne programy je odporúčaná maximálna kapacita 15 žiakov, pri prednáškach a diskusiách je max. počet 30 žiakov,

• cena programu pre jedného žiaka je 3,- € + cestovné 0,30 €/km - začiatok cesty Varechovce (okres Stropkov).

PONUKA ENVIRONMENTÁLNYCH PROGRAMOV PRE ŠK. ROK 2021 /2022
MATERSKÉ ŠKOLY, I. STUPEŇ ZŠ

 

II. STUPEŇ ZŠ A STREDNÉ ŠKOLY

Zaujala vás naša ponuka, alebo potrebujete doplňujúce informácie? Neváhajte nás kontaktovať!

Naše programy aktualizujeme každý školský rok. V prípade, že máte špecifické požiadavky alebo témy, ktoré chcete rozviť, programy vieme prispôsobiť vašim potrebám.

Prírodné školské záhrady

Školský dvor je úžasný priestor, ktorý možno využiť ako učebňu. Chceli by ste zmeniť tuje za rozmanité stromy či jedlý živý plot, sterilný trávnik za lúku plnú života a liečivých bylín, zakomponovať vodu do záhrady, ponechať kúsok divočiny, alebo pridať úkryt pre hmyz či vtáctvo a povedať áno prírode? Pozrite sekciu Prírodné školské záhrady.

INŠPIRÁCIE