Kompostovanie v byte

Najprv fakty

Človek vyprodukuje za rok približne 70 kg potravinového odpadu. Podiel bioodpadu v komunálnom odpade predstavuje 30 %. Na skládku odpadov pribudne denne niekoľko ton odpadu. Tento odpad je neustále stláčaný ťažkou technikou, aby sa jeho objem zmenšoval. Tak vznikajú anaeróbne podmienky, bez prístupu kyslíka. Ak komunálny odpad obsahuje aj bioodpad, vzniká skládkový plyn. Prioritnou zložkou tohto plynu je metán, ktorý patrí medzi plyny zodpovedné za skleníkový efekt a prispieva ku klimatickým zmenám. Pri kompostovaní sa bioodpad nestláča, prirodzene cez neho prechádza kyslík, ktorý pomáha k rozkladu biologického odpadu. Metán prispieva ku skleníkovému efektu približne 21-násobne viac ako oxid uhličitý, ktorý vzniká pri rozklade biologického odpadu (kompostovaní).

Vďaka novele zákona o odpadoch (79/2015 Z. z. a vyhláške č. č. 371/2015 Z.z.), sú obce a mestá povinné zabezpečiť spôsob pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, cez zberné nádoby, kompostovacie zásobníky alebo prostredníctvom zberného dvora. To znamená, že každý občan má k dispozícii možnosť, ako vyprodukovaný bioodpad správne zneškodniť.

Možnosti kompostovania

Záhrada poskytuje obrovské množstvo priestoru, kde vytvoriť kompostovisko.  Najjednoduchší spôsob je otvorená hromada, na ktorú sa ukladá bioodpad vo vrstvách, ale možno využiť veľkokapacitné kompostéry. Ale sa popasovať s obmedzenými podmienkami bytu?

Triedenie bioodpadu

Existuje mylná predstava, že kompost smrdí. Jediným dôvodom, pre ktorý môže kompost začať zapáchať je ten, ak doň hodíme niečo čo tam nepatrí. Na zber bioodpadu poslúži obyčajné vedro, ktoré môžeme umiestniť na balkón (nehrozia vínne mušky) alebo priamo do kuchyne. Na dno vždy umiestnime výstelku zo starých novín alebo z rolky od toaletného papiera. Výstelka zachytáva prebytočnú vodu, zamedzuje zápachu a uľahčuje manipuláciu pri vysýpaní do zbernej nádoby.

Vermikompostovanie

Ďalšou zaujímavou možnosťou, ako minimalizovať a zároveň maximalizovať kuchynský odpad, je vermikompostovanie. Táto forma kompostovania využíva šnekové alebo stohovateľné koše a kalifornské dážďovky (Eisenia foetida). Skôr ako si poviete fuj, zamyslite sa nad myšlienkou nového domáceho miláčika, ktorý je zároveň aj low-coast. Takýto kompostér je nenáročný na priestor, počas leta môže byť umiestnený na balkóne, alebo celoročne vo vnútri. Dôležitá je teplota, ktorá by sa mala pohybovať v rozmedzí od 15° C po 25° C a vyvážený pomer uhlíka (staré noviny a papier, listy, …) a dusíka (bioodpad).   

Prečítaj si tiež: Ako založiť vermikopostér

Ako vermikompostovanie maximalizuje kuchynský odpad?

Dážďovky sú ako malé magické kompostovacie stroje, ktoré pojedajú „odpad“, ktorý premenia na organické látky bohaté na živiny do dvoch foriem, a to na „dážďovkový čaj“ a pevný vyzretý kompost. Oboje je možné využiť okamžite, ako prírodné hnojivo na izbové kvety a zeleninu.

Či už sa rozhodnete pre jedno alebo druhé, myslite na to, že aspoň touto trochou môžeme vrátiť prírode čo sme jej vzali.

Tak hurá do kompostovania 🙂