Vízia

Našou víziou je priorizovať a zvýšiť environmentálne povedomie vyspelej občianskej spoločnosti v zmysle udržateľného rozvoja pre kvalitnejší život každého z nás. Chceme podporiť vyvážený rozvoj regiónov a zvýšiť participáciu občianskej spoločnosti pri obhajovaní verejných záujmov. Pretože, každý kto si uvedomuje zodpovednosť za stav životného prostredia dnes, myslí aj na budúce generácie.

Vízia

Poslanie

Osveta v oblasti životného prostredia je na Slovensku dlhodobo podceňovanou spoločenskou potrebou. Výrazne zaostáva za potrebami súčasnej spoločnosti, ktorá celosvetovo volá po zmene. Občianske združenie natuCREA vzniklo s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane životného prostredia prostredníctvom rôznorodých aktivít. Spája nás nadšenie a snaha hľadať spôsoby, nie dôvody.

Poslanie

STANOVY