Plytvanie potravinami

Väčšina ľudí si neuvedomuje, aké množstvo jedla denne vyhodí – od zvyškov z prípravy jedla až po samotné jedlo. Tento odpad sa označuje ako biologicky rozložiteľný, a tvorí najväčšiu zložku komunálneho odpadu. Plytvanie potravinami nie je len hospodárskym a etickým problémom, ale predstavuje aj vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Obsah:

 • Fakty o potravinovom odpade
 • NEudržateľnosť produkcie
 • Ako zredukovať potravinový odpad v každodennom živote
© Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images

Fakty o potravinovom odpade

 • na Zemi žije viac ako 7 miliárd ľudí, z ktorých 925 miliónov hladuje
 • celosvetovo sa znehodnotí a vyhodí 1,3 miliardy ton potravín ročne, ktoré by dokázali nakŕmiť 3 miliardy ľudí.
 • ak by sme zachránili aspoň jednu štvrtinu svetovej produkcie potravín, stačilo by to na nakŕmenie 870 miliónov hladných ľudí na svete
 • v EÚ sa znehodnotí a vyhodí 88 miliónov ton potravinového odpadu ročne
 • človek vyprodukuje približne 70 kg potravinového odpadu za rok
 • približne 43 miliónov ľudí v EÚ si nemôže dovoliť kvalitné jedlo každý druhý deň
 • potraviny, ktoré sa v súčasnosti premrhajú v Európe by mohli nasýtiť 200 miliónov ľudí
 • potravinový odpad tvorí približne 8 % svetovej produkcie skleníkových plynov

Plytvanie potravinami znamená, že zároveň dochádza k plytvaniu všetkých zdrojov, ktoré sa použili na ich výrobu – vody, pôdy a energie. Okrem toho sa produkujú emisie počas produkcie, prepravy a predaja, ktoré prispievajú k zhoršovaniu životného prostredia a zmene klímy.

Na plytvaní potravinami sa podieľa celý potravinový reťazec od tých, ktorí ich vyrábajú a spracovávajú (poľnohospodári, výrobcovia a spracovávatelia potravín), cez tých, ktorí ich dodávajú (sklady a obchodné reťazce), až po konečného spotrebiteľa.

 • 47 miliónov ton odpadu z potravín (55 %) vyprodukujú domácnosti
 • 17 miliónov ton (19 %) odpadu z potravín vyprodukujú spracovávatelia
 • 11 miliónov ton (12 %) odpadu z potravín vyprodukujú reštaurácie
 • 9 miliónov ton (11 %) odpadu z potravín vyprodukujú producenti
 • 5 miliónov ton (5 %) odpadu z potravín vyprodukujú obchodné reťazce

NEudržateľnosť produkcie

Aby sa uspokojil dopyt po potravinách, musela sa zvýšiť produktivita poľnohospodárstva. Aby sa dosiahla ekonomická efektivita pri produkcii, pristúpilo sa k zväčšovaniu obrábaných polí na hektárové polia monokultúr (pestovanie jedného druhu rastliny), výmene prírodných hnojív (minerály, hnoj) za syntetické, používaniu pesticítov a nástupu ťažkej techniky.

Dlhodobá poľnohospodárska produktivita pôdy závisí od jej celkového zdravia. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude stav svetovej populácie 9 miliárd. Pri súčasnom trende, kedy sa pôda nadmerne zaťažuje kontamináciou z chemických hnojív a pesticídov, eróziou a zhutňovaním z ťažkých poľnohospodárskych strojov, je otázne, či bude možné zásobiť toľko populácie zdravými potravinami.

Ako zredukovať potravinový odpad v každodennom živote

Doma

 • naplánuj si jedlá
 • var len toľko koľko zješ
 • konzervuj a zamrazuj
 • správne skladuj (skontroluj etikety a uisti sa, že chladnička má správnu teplotu, medzi 1° až 5° C)
 • maj prehľad o dátumoch spotreby
 • použi zvyšky a skús variť „čo dom dal“

Na nákupoch

 • napíš si nákupný zoznam
 • nakúp len také množstvo, aké potrebuješ
 • nepodliehaj akciám a vyhneš sa zbytočnostiam
 • zachráň „nepekné“ ovocie či zeleninu, dokonca ušetríš
 • nenakupuj hladný

V reštaurácii

 • pýtaj si len toľko koľko zješ (napr. polovičnú porciu)
 • zober si zo sebou nedojedené jedlo (do vlastnej dózy)
 • vyraz do reštaurácie, až keď budeš skutočne hladný

A všeobecný tip: podeľ sa o svoje poznatky aj s ostatnými 🙂

Použité zdroje štatistík: Organizácia spojených národov a Európska environmentálna agentúra