Ponuka environmentálnych programov pre školy a škôlky na šk. rok 2021/2022

Hľadáte spôsob ako zakomponovať environmentálnu výchovu do vyučovacieho procesu?

Chcete, aby sa žiaci zlepšovali nielen v slovenčine, či matematike, ale aby počas vyučovania poznali svoje okolie v praxi, pochopili vzťahy medzi človekom a životným prostredím a rozvíjali vzťah k miestu, kde žijú?

Environmentálna výchova, ako prierezová téma, je  dôležitým  prvkom  vo  vzdelávaní  a podieľa  sa  na  utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Máme pre žiakov pripravené environmentálne programy, z ktorých si žiaci odnesú povedomie o svojom okolí alebo budú skúšať bezprostredné spojenie s prírodou zážitkovou formou alebo hrou, ktoré prehĺbia ich vzťah k ochrane životného prostredia.

Ponúkame Vám environmentálnu výchovu priamo vo Vašej škole či škôlke, formou environmentálnych výučbových programov.

Aktuálnu ponuku nájdete TU.