Školský dvor ako živá učebňa

V týchto dňoch sa postupne uvoľňujú opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré podľa OSN ovplyvnili fungovanie vyše 95 % škôl na celom svete a spôsobili najväčšie narušenie školskej dochádzky v histórii. Milióny detí v rôznom veku tak prešli na nejakú formu samoštúdia a ich školskú dochádzku nahradila samostatná práca pri počítači, pokiaľ na to domácnosť mala prostriedky. Tento vývoj sťažil učiteľom výkon ich povolania, a vytvoril tiež zvýšené nároky na rodičov. Zatvorenie škôl, pretrhnutie interakcií so spolužiakmi a učiteľmi spôsobil pokles motivácie žiakov o učenie. Ako ju vrátiť? (1)

Každé dieťa je od narodenia motivované učiť sa. Zaujíma sa o svet okolo seba a chce ho spoznávať. Potom však príde nástup do školského systému a už na prahu dverí prvej triedy sa deti postupne začínajú lúčiť so svojím nadšením pre učenie. (2)

Príroda, na ktorú niektorí zabudli, sa stala jednou z istôt tejto doby a pomáhala nám zlepšiť náladu či prechádzky po nej pôsobili ako liek na fyzické zdravie po náročnom dni sedenia za počítačom. Objavili sme miesta, na ktorých sme doposiaľ neboli, zažili sme mnoho zážitkov v lese, pri vode alebo aj v blízkom parku. Podobne je to aj s učením vonku.

Zážitkové učenie ako súčasť vyučovacieho procesu

Zážitkové učenie je založené na vyššej schopnosti ľudskej pamäti vstrebávať informácie a vnímanie je prostredníctvom intenzívnej emócie. Prednosťou zážitkového vzdelávania je rozvoj tvorivého prístupu, aktívneho jednania, lepšie vytváranie formálnych vzťahov a predovšetkým intenzívne učenie zo zážitku ako obyčajného zhromažďovania informácií. Učenie vonku možno praktizovať na každom predmete, chce to len kreativitu. Vravíte si a čo taká matematika? Počítajte kamienky, stromy, lupene kvetov alebo hľadajte určitý počet predmetov.

Na učenie vonku nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie

Stačí ak využijete potenciál školského dvora alebo blízkeho parku. Hrou dieťa od narodenia skúma, experimentuje a spoznáva svet. Stačí ak im poskytneme čas, priestor a podnety. (3)

Nechajte deti bádať

Ako vysvetliť žiakom, čo znamená slovo biodiverzita? Jednoducho! Vytvorte si 1×1 m rámček z kartónu, presuňte sa na školský dvor a hľadajte miesta s najpočetnejším zastúpením druhov. Premiestňujte rámček po rôznych povrchoch (trávnik, chodník, záhradka, skalka a pod.) a zapisujte čo vidíte.

A na záver motto, ktoré nás môže motivovať vyjsť von z triedy je, že neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie 🙂

Zdroje:
1 https://www.vlada.gov.sk/share/isa/obmedzena_skola_obmedzena_buducnost.pdf
2 https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/8129/motivacia-deti-ucit-sa-problemy-riesenia
3 https://svobodnahra.cz/