Ukazujem 1 výsledky

Udržanie všetkého života na Zemi

3. marec 2020: World Wildlife Day, oslavuje a upozorňuje na dôležité postavenie divokej prírody v jej rozmanitých a krásnych formách, ako podstatnú súčasť svetovej existencie, zabezpečenie dlhodobého prežitia a posun smerom k udržateľnejšiemu vzťahu s ňou.