Ukazujem 3 výsledky

Oprava, namiesto výmeny za nové

Oprava bola vo väčšine rodín až do niekoľkých desaťročí samozrejmosťou. Ak to dovoľovali možnosti, domácností mali k dispozícii dielňu, kde domáci kutilovia opravovali čo sa dalo. Základné zručnosti, ako spájkovanie, vŕtanie, šitie a iné, sa dedili z generácie na generáciu. V dnešnej spoločnosti sa oprava vytráca a nahradzuje ju doba konzumná. K tomuto faktu prispieva aj skutočnosť, že nový produkt je častokrát lacnejší ako samotná oprava.

Kompostovanie v byte

Separovanie odpadu je samozrejmosťou, ale v koši je stále príliš plno? Pri pohľade do koša zistíme, že veľkú časť jeho obsahu tvorí odpad z kuchyne. Je na čase začať kompostovať, a to aj bez vlastníctva záhrady.

Environmentálne tipy

Spôsob, akým žijeme a budeme žiť sa odráža na stave životného prostredia. Preto je dôležité, aby sme svoje správanie zmenili na zodpovedné a udžateľné voči prírode.