Ukazujem 1 výsledky

Plytvanie potravinami

Väčšina ľudí si neuvedomuje, aké množstvo jedla denne vyhodí – od zvyškov z prípravy jedla až po samotné jedlo. Tento odpad sa označuje ako biologicky rozložiteľný, a tvorí najväčšiu zložku komunálneho odpadu. Plytvanie potravinami nie je len hospodárskym a etickým problémom, ale predstavuje aj vyčerpávanie prírodných zdrojov.