Ukazujem 2 výsledky

Urban gardening, alebo záhradníčenie v meste

Život v meste má mnoho výhod. Všetko je po ruke, ponúka bohatý kultúrny a spoločenský život a mnoho iného. Existujú však určité veci, ktoré sa v meste zdajú byť nemožné – napríklad vlastniť dvor, v ktorom je záhradka. Urban gardening, záhradníčenie na obmedzenom priestore vyvracia. Ide o proces pestovania rastlín všetkých druhov a odrôd v mestskom prostredí.

Plytvanie potravinami

Väčšina ľudí si neuvedomuje, aké množstvo jedla denne vyhodí – od zvyškov z prípravy jedla až po samotné jedlo. Tento odpad sa označuje ako biologicky rozložiteľný, a tvorí najväčšiu zložku komunálneho odpadu. Plytvanie potravinami nie je len hospodárskym a etickým problémom, ale predstavuje aj vyčerpávanie prírodných zdrojov.