Vďaka spoločným klimatickým záväzkom ušetríme približne 57 ton CO2 za rok. Ďakujeme!

V rámci celosvetovej akcie Hodina Zeme, sme dňa 10. marca sme spustili výzvu – „Váš klimatický záväzok“,  do ktorého sa zapojilo 34 účastníkov. Spoločne odľahčíme Zem približne o 57 ton CO2 za rok. Okrem vopred preddefinovaných záväzkov ste pridali aj svoje vlastné, čo nás veľmi teší. Napríklad: budete zbierať odpadky z lesa pri každej prechádzke, kompletne vypínať spotrebiče (Stand-by režim), či úplný prechod na rastlinnú stravu. Nižšie si môžete prečítať, ako sme sa dostali k výslednému číslu.

Obmedzím jazdy autom na polovicu

Ušetrím 750 kg CO2 ekv. ročne. Osobné automobily (vrátane starších typov áut) vyprodukujú priemerne 150 g CO2 na 1 km jazdy. Na 100 km to predstavuje 15 kg oxidu uhličitého. Ak využívate auto pravidelne, môžete najazdiť 10 000 km ročne, čo predstavuje 1,5 tony. (1)

Znížim teplotu vykurovania domu/bytu aspoň o 2°C

Ušetrím 280 kg CO2 ekv. ročne. Najčastejšie sa na vykurovanie využíva dodávka tepla. Priemerná spotreba diaľkového tepla (formou dodávateľa) je 25 GJ/byt. Zníženie radiátoru  o 1 °C znamená 7 % úsporu energie ročne. Pokles o 1 stupeň znamená úsporu 7 % (faktor 0,07), pokles o dva stupne 2100 × (0,07 + 0,93 × 0,07) kg = 280 kg. (2)

Uprednostním miestne slovenské potraviny, pre potravinami dovezenými zo zahraničia

Ušetrím 733,6 kg CO2 ekv. ročne . Ako vstupný zdroj dát sme použili paradajky zo Španielska. La Mojonera je oblasť Španielska, kde sa nachádza more fóliovníkov, ktoré vidieť aj z vesmíru. Tu sa pestuje väčšina zeleniny pre supermarkety. Cesta z La Majonera – Bratislava: 2 800 km x 2,62 kg CO2 (1 l nafty kamiónu) = 733,6 kg. (3)

Znížim frekvenciu nákupov elektroniky na polovicu

Ušetrím 67 kg CO2 ekv. ročne. Najčastejšie kupovanou elektronikou sú mobilné telefóny. Tie sa skladajú z viacerých častí, ako polyméry, kovy či keramika. Zo 67 kg vyprodukovaného uhlíka na jeden smartfón sa 78 % vyprodukuje pri výrobe, 18 % pri používaní, 3 % pri preprave a 1 % pri recyklácii. (4)

Budem dôsledne triediť odpad

Ušetrím 290 kg CO2 ekv. ročne. Na prvom mieste by mala byť minimalizácia odpadu –odpad, ktorý nevznikne, neznečisťuje životné prostredie. Každé kilo plastov znamená 2,4 kg skleníkových plynov, sklo 1,1 kg, železa 3 kg, hliníka 12 kg, bioodpadu 135 kg skleníkových plynov. (5)

Jeden deň v týždni nebudem jesť mäso

Ušetrím 230 kg CO2 ekv. ročne. Vegáni ročne znižujú svoju uhlíkovú stopu o o 1 600 kg CO2, ak sa vzdáme mäsa 1x týždenne, predstavuje to jednu sedminu alebo 230 kg CO2. (6)

Zasadím aspoň 1 strom na záhrade

Ušetrím 700 kg CO2 ekv. ročne. Rastliny v procese fotosyntézy premieňajú oxid uhličitý na kyslík. Dospelý strom dokáže „skonzumovať“ z ovzdušia 700 kg CO2 za rok. (7)

Ak vás tieto čísla zaujali a chceli by ste znížiť svoju uhlíkovú stopu ešte viac, pripájame zopár zaujímavých linkov.

https://www.earthday.org/foodprints-calculators/

https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714

https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local

https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en

 
Zdroje:

1 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/average-co2-emissions-from-motor-vehicles/assessment-2

2 https://www.czso.cz/documents/10180/50619982/ENERGO_2015.pdf/86331734-a917-438a-b3c2-43a5414083fc?version=1.4

3 https://www.commercialfleet.org/tools/van/carbon-footprint-calculator

4 https://www.researchgate.net/publication/320368677_The_green_2020_Impact_of_smartphones_on_the_environment_in_present_and_future

5 https://www.veronica.cz/otazky?i=509

6 https://www.veronica.cz/otazky?i=506#poradna_dotaz_id

7 https://www.veronica.cz/otazky?i=337